USLUGE

IZRADA:

 • Projektne dokumentacije (Idejna rešenja, Idejni projekti, Glavni projekti, Izvođački projekti, Projekti izvedenog stanja, Projekti adaptacije, sanacije, rekonstrukcije, enterijera) za sve vrste građevinskih objekata
 • Tehničke kontrole projekata
 • 3d vizualizacije objekata i enterijera
 • Stručni nadzor na izvođenju svih vrsta radova
 • Konsalting i inženjering

PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE po sistemu "ključ u ruke":

 • membranskih struktura (natkrivanje letnjih bašti, krovnih terasa i pijaca, izložbeni i prodajni paviljoni, otvorena gledališta,...).
 • lakih montažnih sportskih hala ( sa drvenom ili čeličnom konstrukcijom, pneumatske hale) za sve vrste portova.
 • proizvodnih i magacinskih hala u sistemu memranskih struktura sa nosećom konstrukcijom
 • lakih poljoprivredinh objekata (magacini, garaže za mehanizaciju, staje, manježi, ribnjaci,...) uz konsalting.
 • biogas postrojenja različitih kapaciteta sa prethodnom analizom ekonomske isplativosti.
 • Izvođenje hidroizolacije ravnih krovova i terasa pvc membranom, kao i ugradnja sintetičkih geomembrana ( kod akumulacionih i veštačkih jezera, deponija,...)
 • Izrada kamionskih cerada svih vrsta i boja
 • Prodaja različitih tipova PVC membrana i fitinga za ugradnju

SERVISNE USLUGE:

 • zamena, popravke, reparacije i sanacije pvc membrane
 • pranje specialnim deterdžentima
 • zamena fiting-a i dodatne opreme
 • montaže i demontaže
 • periodični pregled i održavanje objekata sa PVC membranom.