SPORTSKE HALE

Koncept lake montažne sportske hale, podrazumeva dve glavne celine: sportski teren (igralište) i aneks. Ovi delovi mogu biti u tri osnovna međusobna položaja:

a) potuno separatni, samo sa funkcionalnom vezom
b) spojeni po jednoj ravni, ali vizuelno i funkcionalno integrisani
c) potpuno integrisani u istom volumenu

Aneks je deo gde su smeštene sve one funkcije koje obuhvataju aktivnosti korisnika pre i posle bavljenja sportom (svlačionice sa tuševima, kafe-bar, toaleti, službena prostorija), kao i prateće tehničke prostorije.

Sportske hale su obično raspona od 16-24m, dužine od 30-60m i visine 7-11m. Hala je direktno spojena sa zonom svlačionica u aneksu.

Unutrašnje opremanje (podloga, sistem grejanja i ventilacije, osvetljenje) pažljivo je definisano, te se ugradnja svodi na suvu montažu na licu mesta. Time se laka montažna sportska hala izvodi u vremenskom periodu od oko 60 dana uz pripremljenu prateću dokumentaciju, dok samo zatvaranje objekta na pripremljene temelje (montaža konstrukcije i instalacija membrane) traje do 14 dana. Iako su nazvane "lake montažne", ove dvorane predstavljaju solidne objekte. Oni nose sve moguće atmosferske uticaje kao i bilo koji objekat drugog sistema izgradnje, a vek trajanja ovih dvorana se meri u decenijama.

Posebno je atraktivan finansijski koncept ovih hala koji nudi izuzetno dobar odnos ulaganja i povraćaja investicije. Po dosadašnjim iskustvima taj period se kreće u periodu od 16 do 24 meseca. Veoma bitna stavka predstavljenog sistema je održavanje. Kod drugačijih objekata iste namene održavanje je prilično skupo i najčešće kao rezultat imamo propale i ruinirane sportske objekte. Kod "lakih montažnih sportskih hala" svi sistemi su maksimalno pojednostavljeni, time i njihovo održavanje, a sve prilagođeno osnovnoj ideji ovih dvorana - bavljenje sportom. Takvim pristupom troškovi održavanja svedeni su na minimum.

Sa svim gore navedenim prednostima, možemo da konstatujemo da se koncept "montažnih sportskih hala" pokazao i kao veoma profitabilan, i kao takav neosporni je potencijal kako za razvoj samog sporta tako i za razvoj postojeće sportske infrastrukture.

PNEUMATSKE KONSTRUKCIJE
Pneumatske konstrukcije su posebna oblast u domenu tekstilne arhitekture. Po mnogo čemu specifični i genijalni ovi objekti su u nekim svojim primenama prosto nezamenljivi. Prvi primeri ovakvih struktura su se pojavili u aeronautici, u vidu dirižabla ili letećih balona. Iako ovi objekti nisu baš zaživeli, svoje novo otelotvorenje su našli u vidu građevinskih objekata, sa punom ekspanzijom tokom 80-tih godina 20. veka. Osnovni princip funkcionisanja pneumatskih hala i objekata ovog principa, uopšte uzev, je svod formiran od membrane, a podržan ili napregnut određenim nadpritiskom u unutrašnjosti objekta. Iako osporavane zbog nekih svojih osobina, objekti pneumatske konstrukcije su i dalje nenadmašni po pitanju brzine montaže i demontaže kao i same cene objekata.
Pneumatske konstrukcije se najčešće primenjuju kod pokrivanja otvorenih teniskih terena, ali i drugih sportskih terena, naročito bazena.
Za više informacija pozovite nas na 011 369 11 50