AGRAR

Objekti pokriveni PVC membranom imaju široku primenu i u poljoprivredi jer pružaju brza i ekonomična rešenja. Zbog prostrane unutrašnjosti i velike visine imaju lak pristup, jednostavno kretanje, ulaz i izlaz, omogućena je upotreba mehanizacije itd. Bela PVC membrana omogućava prirodno osvetljenje tako da nema potrebe za korišćenjem veštačkog osvetljenja tokom dana. Ovakvi objekti su energetski efikasni jer ostaju hladniji tokom leta i topliji tokom zime. Prirodno osvetljenje i ventilacija smanjuju pojavu kondenza, bakterija, buđi i dr. Jednostavni su za održavanje i čišćenje. PVC membrana smanjuje spoljnu buku i pruža mirno radno okruženje. Mogu lako da se premeste ili prošire u zavisnosti od potrebe.
Najčešća primena:
• Magacini za skladištenje (žito, seno, đubrivo, hrana za životinje)
• Garaže za skladištenje poljoprivredne mehanizacije i alata
• Staje za stoku
• Štale
• Manježi
• Ribnjaci i mrestilišta
• Plastenici